O PROJEKCIE

Informacje ogólne o projekcie

Program operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś Piorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr Naboru: POPW. 01.05.00-IP.01-00-001/20


Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Oficyny Wydawniczej "Press-Media" Roman Oraczewski w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi które nastąpiło wskutek epidemii COVID-19

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczący wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewniania płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu (od): 01/07/2020
Okres realizacji projektu (do): 30/09/2020

Wartość projektu: 110 891,01 zł